Racordarea la rețelele electrice de interes public

Racordarea la rețelele electrice de interes public

Activitatea de distribuție a energiei electrice se desfășoară de către OSD, pe bază de licențe acordate de ANRE în condițiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 123/2012.

Având în vedere faptul că energia electrică este produsă în centrale electrice și furnizată/livrată până la clientul final prin intermediul rețelelor electrice, cu menținerea unui echilibru permanent între producție și consum, racordarea la rețele este esențială pentru funcționarea sistemului electroenergetic. Totodată, procesul de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de distribuție este unul premergător realizării activității de furnizare, numărul locurilor de consum fiind direct influențat de stadiul procesului de racordare, iar o bună desfășurare a acestui proces este esențială pentru bunăstarea clienților finali casnici, în special în lumina liberalizării activității de furnizare a energiei electrice către această categorie de consumatori.

Potrivit Legii nr. 123/2012, distribuția de energie electrică reprezintă transportul energiei electrice prin rețele de distribuție de înaltă, medie și joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienți (fără a include activitatea de furnizare). Activitățile de distribuție sunt considerate, în general, a fi monopoluri naturale deoarece exploatarea comercială se realizează de către un singur operator de distribuție într-o zonă determinată, iar duplicarea rețelelor de energie electrică ar fi total ineficientă din cauza investițiilor foarte mari. Între societățile ce operează rețelele de distribuție nu se manifestă concurența, iar activitatea desfășurată de acești operatori se realizează în regim reglementat de ANRE.

Așadar, racordarea la rețelele electrice este necesară în situația apariției unui loc nou de consum. Racordarea unui loc de consum la o rețea electrică de interes public presupune un ansamblu de activități derulate în scopul realizării unei instalații electrice care face legătura între instalațiile aparținând unui operator de rețea (de transport sau de distribuție) și instalațiile aflate în proprietatea respectivului utilizator. Astfel, racordarea la rețeaua electrică face parte din ansamblul activităților conexe distribuției/transportului de energie electrică.

Prin racordare la rețeaua electrică se înțelege acțiunea desfășurată de un deținător de rețea electrică – operator de transport, operator de distribuție sau orice persoană care deține o rețea electrică de distribuție – pentru realizarea unui racord sau branșament la un loc de producere sau de consum nou ori modificarea sau înlocuirea unui racord ori branșament la un loc de producere sau de consum existent.

Potrivit reglementărilor în vigoare, categoriile de lucrări executate pentru racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică sunt următoarele:

  • extinderea rețelei electrice de distribuție – dezvoltarea rețelei electrice de distribuție de interes public deținute de operatorul de distribuție concesionar;
  • lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării;
  • lucrări pentru realizarea instalației de racordare, respectiv a instalațiilor cuprinse între punctul de racordare și punctul de delimitare;
  • lucrări pentru realizarea instalațiilor din aval de punctul de delimitare (instalații de utilizare).

Racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public presupune, în principal, desfășurarea de activități de proiectare, execuție și verificare a instalațiilor electrice, aceste activități realizându-se cu personal specializat. Astfel, activitatea de proiectare presupune stabilirea soluției de racordare la rețea și, într-o etapă ulterioară, realizarea proiectului tehnic al instalației electrice de racordare. Apoi, activitatea de execuție a lucrării de racordare presupune realizarea propriu-zisă a instalației electrice, conform proiectului tehnic elaborat, și se finalizează cu efectuarea recepției instalației de racordare. Etapa de execuție a lucrării se realizează după îndeplinirea unui set de condiții, precum: obținerea autorizației de construire pentru realizarea instalației de racordare, securizarea drepturilor de uz și de servitute asupra imobilului afectat de instalația de racordare, încasarea tarifului de racordare și altele. În fine, activitatea de verificare presupune verificarea dosarului tehnic al instalației de utilizare și punerea sub tensiune a instalației de utilizare.

Principalii operatori economici implicați în activitatea de racordare la rețea sunt, pe de o parte, operatorii de distribuție și/sau operatorul de transport și sistem, iar, pe de altă parte, operatorii economici autorizați, respectiv proiectanți, executanți (constructori) și verificatori de proiecte și instalații electrice.

La nivelul României există opt zone de monopol natural pentru care ministerul de resort a încredințat contracte de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, respectiv Transilvania Nord, Transilvania Sud, Moldova, Muntenia Nord, Muntenia Sud, Dobrogea, Oltenia și Banat, precum și un singur OTS, CNTEE Transelectrica S.A.. Cele opt zone de distribuție sunt operate de companii aparținând unor grupuri active în domeniul energiei (grupul Enel: E-Distribuție Muntenia S.A., E-Distribuție Banat S.A., E-Distribuție Dobrogea S.A.; grupul Electrica: Distribuție Energie Electrică România S.A.; grupul Macquarie: Distribuție Energie Oltenia S.A.; grupul E.ON: Delgaz Grid S.A.), iar operatorul de transport activează la nivel național.

Consiliul Concurenței – RAPORT PRELIMINAR al studiului privind procesul de racordare a clienților casnici la rețelele de distribuție a energiei electrice.

NaturEnergy

Portalul energiilor alternative din România. Informații despre tehnologii, târguri și expoziții, opinii ale specialiștilor din domeniu, cele mai noi date despre companii. Punem accent pe tot ce trebuie știut.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *