Comisia Europeană aprobă o schemă Cehiei de 800 de milioane EUR pentru a sprijini companiile care se confruntă cu costuri crescute ale energiei

Comisia Europeană aprobă o schemă Cehiei de 800 de milioane EUR pentru a sprijini companiile care se confruntă cu costuri crescute ale energiei

Cehia a notificat Comisiei, în cadrul Cadrului temporar de criză și tranziție, o schemă de aproximativ 800 de milioane EUR (19 miliarde CZK) pentru a sprijini companiile care se confruntă cu costuri crescute ale energiei în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Măsura va fi deschisă companiilor mari din toate sectoarele. În cadrul schemei, ajutorul va lua forma subvențiilor directe pentru acoperirea costurilor suplimentare datorate creșterilor excepționale de preț la gazele naturale și la energia electrică înregistrate în perioada eligibilă, în special de la 1 ianuarie 2023 până la 31 decembrie 2023, comparativ cu perioada de la 1. ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021.

Beneficiarii vor avea dreptul la ajutor de îndată ce prețurile de piață pentru gaze naturale și electricitate depășesc prețurile maxime stabilite de sistem (aproximativ 210 EUR/MWH (5.000 CZK/MWh) pentru gaze naturale și 105 EUR/MWH (2.500 CZK). /MWh) pentru energie electrică). Valoarea ajutorului va corespunde diferenței dintre prețurile maxime stabilite de schemă și prețurile de piață în cursul anului 2023, sub rezerva aplicării sumelor maxime ale ajutorului stabilite în Cadrul temporar de criză și tranziție.

Sprijinul va fi canalizat către beneficiarii eligibili prin furnizorii de energie, care vor trebui să vândă gaze naturale și energie electrică la prețul maxim stabilit în cadrul schemei și vor fi ulterior compensați integral de Cehia.

Comisia a constatat că schema cehă este în conformitate cu condițiile stabilite în cadrul temporar pentru criză și tranziție. În special, ajutorul global per beneficiar nu va depăși 50% din costurile eligibile, până la maximum 4 milioane EUR. Beneficiarii pot primi ajutor suplimentar, care nu depășește 40% din costurile eligibile și până la maximum 100 milioane EUR. Companiile consumatoare de energie pot primi ajutor de până la 65% din costurile eligibile pentru plafonul maxim de ajutor de 50 de milioane EUR. În plus, acele companii mari consumatoare de energie care sunt active în sectoare deosebit de afectate vor avea dreptul să primească ajutor de până la 80% din costurile eligibile pentru plafonul maxim de ajutor de 150 de milioane EUR. În plus, ajutorul va fi acordat înainte de 31 decembrie 2023.

Comisia Europeană a aprobat schema cehă de aproximativ 800 de milioane EUR (19 miliarde CZK) pentru a sprijini companiile afectate de costurile crescute ale energiei în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Comisia a concluzionat că sistemul ceh este necesar, adecvat și proporțional pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile stabilite în cadrul temporar de criză și tranziție. .

Pe această bază, Comisia a aprobat măsura de ajutor în conformitate cu normele UE privind ajutorul de stat.

M. NEGOMIREANU

NaturEnergy

Portalul energiilor alternative din România. Informații despre tehnologii, târguri și expoziții, opinii ale specialiștilor din domeniu, cele mai noi date despre companii. Punem accent pe tot ce trebuie știut.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *